ENEA KOZIENICE / CAMA/ 4D PROJECT

INWESTOR: ENEA Wytwarzanie S.A., Świerże Górne, 26-900 Kozienice NAZWA INWESTYCJI: BUDOWY INSTALACJI ODSIARCZANIA SPALIN (IOS IV) W ENEA WYTWARZANIE S.A.  OBIEKT: EC KOZIENICE – KOMIN NR 3 TEMAT PROJEKTU: TECHNOLOGIA ZAMIENNA ROZBIÓRKI KOMINA H=300 M ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH: Obliczenia statyczne oraz projekt wykonawczy konstrukcja platformy montażowej usytuowanej na szczycie komina.