TRZYSKAWICA S.A. / B.P. PROACEM

INWESTOR: Trzuskawica S.A., Sitkówka 24, 26-052 Nowiny


NAZWA INWESTYCJI: Instalacja odpylania pieców szybowych 100C do wypału wapna

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH: Projekt wykonawczy konstrukcji pylonu podparcia rurociągu.