ARCHINOVA

NAZWA INWESTYCJI: PROJEKT DWÓCH BUDYNKÓW USŁUGOWYCH – SKLEPÓW WRAZ INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI (WOD-KAN, GAZ, ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ), DWOMA ZBIORNIKAMI NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE, PRZYŁĄCZEM WODY, PRZYŁĄCZEM GAZU I PRZYŁĄCZEM ENN ORAZ ZJAZDEM Z DROGI POWIATOWEJ

OBIEKT: Dwa budynki bliźniacze o konstrukcji szkieletowej żelbetowej z wielospadowym dachem o konstrukcji drewnianej.