REMAK ROZRUCH S.A. / BMH PROJEKT

INWESTOR: Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A., ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin


NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja kotła pyłowego bloku nr 1 i 2 Elektrowni Pątnów I w celu redukcji emisji NOx

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH:
Zakres prac obejmował opracowanie technologii wymiany uszkodzonych elementów konstrukcji nośnej kotła, a w szczególności zaprojektowanie konstrukcji tymczasowych odciążających uszkodzone elementy.

 1. KOCIOŁ NR 1
  1. Projekt stabilizacji i wzmocnienia słupów w osi b* kotła K1 na poziomach od +44,00 do +57,00
  2. Projekt stabilizacji i wzmocnienia słupów w osi Cx kotła K1 na poziomach od +44,00 do +57,00
  3. Montaż przegrzewacza konwekcyjnego i wtórnego.
 2. KOCIOŁ NR 2
  1. Instrukcja wykonywania prac przy zabezpieczeniu pozostałości oraz demontażu płatów i komór przegrzewacza grodziowego kotła op 650 nr 2.
  2. Technologia wymiany belek i słupów kotła K2 na poziomach od + 37,95 do + 59,30
  3. Projekt wykonawczy wymiany i naprawy belek na poziomie +38,00 oraz słupa w poziomie +33,00
  4. Projekt montażu przegrzewacza grodziowego kotła OP 650 nr 2
  5. Projekt wykonawczy konstrukcji tymczasowego podestu poz. +28m