KRAKÓW-DĄBROWSKIEGO

INWESTOR: Dąbrowskiego Sp. z o.o., 41-500 Chorzów, ul. Katowicka 125/1a NAZWA INWESTYCJI: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi na parterze i garażem w podpiwniczeniu z wewnętrznymi instalacjami: wod-kan, c.o., elektryczną i wentylacji mechanicznej, instalacjami kanalizacji sanitarnej i kanalizacji opadowej poza budynkiem, budowa zjazdu z ulicy Dąbrowskiego, przebudowa linii kablowej nN na działkach nr 259/3, 544/7, 544/15 obręb 13 jednostka ewidencyjna Podgórze …

ARCHINOVA

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA DOMU WYPOCZYNKOWO- REKREACYJNEGO Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI; WOD-KAN, GAZ, C.O., WENTYLACJĄ MECHANICZNĄ, SZEŚCIOMA MIEJSCAMI POSTOJOWYMI, ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE, PRZYŁĄCZEM KANALIZACYJNYM, PRZEKŁADKĄ NAPOWIETRZNEJ SIECI ELEKTRYCZNEJ ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH: Projekt budowlano-wykonawczy w branży konstrukcyjnej  

Euro-Fenetre Sp. z o.o.

INWESTOR: POLSKA AKADEMIA NAUK – INSTYTUT BOTANIKI im. WŁ. SZAFERA, ul. LUBICZ 46, 31-512 KRAKÓW NAZWA INWESTYCJI: Rozbudowa Stacji Terenowej Zakładu Ekologii Instytutu Botaniki Pan w Szarowie ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE: Budowa budynku mieszkalno – gospodarczego zlokalizowanego w Szarowie na działce nr 278, o powierzchni zabudowy 337 m2. Budynek zaprojektowano w postaci dwóch jednakowych kubaturowo skrzydeł, nachylonych do siebie w planie pod kątem 45st, połączonych częścią środkową w …