CONSEKO-SAFEGE S.A. / PIB CONSTRUCTOR

INWESTOR: URZĄD GMINY RĘDZINY, ul. Wolności 87, 42-242 Rędziny  NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA BIOLOGICZNO- MECHANICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW O PRZEPUSTOWOŚCI 2000 m3/d W MIEJSCOWOŚCI KAROLINA NR 27 GMINA RĘDZINY ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH: W ramach inwestycji opracowano projekt budowlany oraz wykonawczy w branży konstrukcyjnej dla obiektów: Obiekt nr 01/02 – Budynek sito piaskownika. Stacja dmuchaw. Obiekt nr 07 – Budynek mechanicznego odwadniania osadu. Budynek socjalny …

Wojewódzki Szpital w Tarnobrzegu

INWESTOR: Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu NAZWA INWESTYCJI: Budowa garaży dla karetek szpitalnych ze stacją kontroli pojazdów do 3,5t oraz adaptacja części pomieszczeń parteru budynku „k” na zaplecze techniczne. ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH: Wielobranżowy projekt budowlany z elementami projektu wykonawczego.

Wojewódzki Szpital w Tarnobrzegu

INWESTOR: Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH: Opracowanie inwentaryzacji budowlanej zabytkowego pawilonu A Opracowanie inwentaryzacji budowlanej zabytkowego pawilonu B

Euro-Fenetre Sp. z o.o.

INWESTOR: POLSKA AKADEMIA NAUK – INSTYTUT BOTANIKI im. WŁ. SZAFERA, ul. LUBICZ 46, 31-512 KRAKÓW NAZWA INWESTYCJI: Rozbudowa Stacji Terenowej Zakładu Ekologii Instytutu Botaniki Pan w Szarowie ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE: Budowa budynku mieszkalno – gospodarczego zlokalizowanego w Szarowie na działce nr 278, o powierzchni zabudowy 337 m2. Budynek zaprojektowano w postaci dwóch jednakowych kubaturowo skrzydeł, nachylonych do siebie w planie pod kątem 45st, połączonych częścią środkową w …