ARCHINOVA

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA DOMU WYPOCZYNKOWO- REKREACYJNEGO Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI; WOD-KAN, GAZ, C.O., WENTYLACJĄ MECHANICZNĄ, SZEŚCIOMA MIEJSCAMI POSTOJOWYMI, ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE, PRZYŁĄCZEM KANALIZACYJNYM, PRZEKŁADKĄ NAPOWIETRZNEJ SIECI ELEKTRYCZNEJ

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH: Projekt budowlano-wykonawczy w branży konstrukcyjnej