ARCHINOVA

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA DWÓCH BUDYNKÓW USŁUGOWYCH: SZKOŁY TAŃCA I RESTAURACJI Z INSTALACJAMI WEWN.: WOD-KAN, ELEKTRYCZNĄ, C.O., WENT. MECH., MIEJSCAMI POSTOJOWYMI, ZEWN. ZBIORNIKIEM P.POŻ., DWOMA ZBIORNIKAMI NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE, STUDNIĄ KOPANĄ I UTWARDZENIEM
TERENU

OBIEKT: Zespół dwóch budynków usługowych o konstrukcji szkieletowej żelbetowej z wielospadowym dachem o konstrukcji drewnianej.

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH: Projekt budowlano – wykonawczy w branży konstrukcyjnej.