HALA – POTOK GM. SZYDŁÓW

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na budynek stacji demontażu i naprawy pojazdów oraz segregacji i przetwórstwa odpadów wtórnych, magazyn z częścią socjalno-biurową. OBIEKT: Budynek halowy o konstrukcji szkieletowej, prefabrykowanej, żelbetowej (system halowy CRS). ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH:  Ekspertyza techniczna: Inwentaryzacja obiektu Detekcja zbrojenia Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe Opracowanie projektu naprawy i wzmocnienia oraz programu utrzymania obiektu Projekt budowlany w branży konstrukcyjnej

HALA – KRAKÓW UL. BAZAROWA

INWESTOR: P.H.U.P. TRANS-SUD, ul. Kadrowa 53, Młodziejowice, 32-091 Michałowice NAZWA INWESTYCJI: Budowa budynku usługowego (hala magazynowo – warsztatowo – garażowa) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Bazarowej w Krakowie ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE: Budowa budynku halowego o konstrukcji szkieletowej, stalowej posadowiony na płycie żelbetowej, opartej na palach fundamentowych. ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH: Projekt budowlany oraz wykonawczy w branży konstrukcyjnej w zakresie fundamentów, posadowienia pośredniego oraz konstrukcji stalowej.

ARCHINOVA

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA DWÓCH BUDYNKÓW USŁUGOWYCH: SZKOŁY TAŃCA I RESTAURACJI Z INSTALACJAMI WEWN.: WOD-KAN, ELEKTRYCZNĄ, C.O., WENT. MECH., MIEJSCAMI POSTOJOWYMI, ZEWN. ZBIORNIKIEM P.POŻ., DWOMA ZBIORNIKAMI NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE, STUDNIĄ KOPANĄ I UTWARDZENIEM TERENU OBIEKT: Zespół dwóch budynków usługowych o konstrukcji szkieletowej żelbetowej z wielospadowym dachem o konstrukcji drewnianej. ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH: Projekt budowlano – wykonawczy w branży konstrukcyjnej.

ARCHINOVA

NAZWA INWESTYCJI: PROJEKT DWÓCH BUDYNKÓW USŁUGOWYCH – SKLEPÓW WRAZ INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI (WOD-KAN, GAZ, ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ), DWOMA ZBIORNIKAMI NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE, PRZYŁĄCZEM WODY, PRZYŁĄCZEM GAZU I PRZYŁĄCZEM ENN ORAZ ZJAZDEM Z DROGI POWIATOWEJ OBIEKT: Dwa budynki bliźniacze o konstrukcji szkieletowej żelbetowej z wielospadowym dachem o konstrukcji drewnianej.