CEMENTOWNIA MAŁOGOSZCZ / BMH PROJEKT

INWESTOR: LAFARGE CEMENT S.A., ul. Warszawska 110, Małogoszcz

NAZWA INWESTYCJI: OPIERZENIE PODESTU ZAŁADUNKU PYŁU BYPASOWEGO NA CKD

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH: Wykonanie obliczeń statycznych istniejącej konstrukcji stacji załadunku pyłu oraz elementów zadaszenia pomostu załadunku. Opracowanie projektów wykonawczych wzmocnienia istniejących oraz projektowanych konstrukcji.