CEZ SKAWINA S.A. / BMH PROJEKT

INWESTOR: CEZ SKAWINA S.A., ul. Józefa Piłsudskiego 10, 32-050 Skawina

NAZWA INWESTYCJI: Instalacja odazotowania spalin metodą katalityczną SCR

TEMAT PROJEKTÓW: Instalacja odzysku ciepła ze spalin na kanałach instalacji DeNOx z doprowadzeniem do wymiennikowni. Rurociągi zasilanie i powrót.

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH: Opracowanie obliczeń statycznych rurociągów pary wraz z konstrukcjami podparć na istniejącej estakadzie. Projekt warsztatowy oraz montażowy konstrukcji rurociągów oraz podparć.