CONSEKO-SAFEGE S.A. / PIB CONSTRUCTOR

INWESTOR: URZĄD GMINY RĘDZINY, ul. Wolności 87, 42-242 Rędziny 

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA BIOLOGICZNO- MECHANICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW O PRZEPUSTOWOŚCI 2000 m3/d W MIEJSCOWOŚCI KAROLINA NR 27 GMINA RĘDZINY

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH:

W ramach inwestycji opracowano projekt budowlany oraz wykonawczy w branży konstrukcyjnej dla obiektów:

  • Obiekt nr 01/02 – Budynek sito piaskownika. Stacja dmuchaw.
  • Obiekt nr 07 – Budynek mechanicznego odwadniania osadu. Budynek socjalny i zaplecza sanitarnego.
  • Obiekt nr 09 – Zadaszony plac magazynowania osadu odwodnionego i po procesie higienizacji.

Wszystkie obiekty zaprojektowano w technologii szkieletowych konstrukcji stalowych.