Dyckerhoff Polska Sp. z o.o. / BMH PROJEKT

INWESTOR: Dyckerhoff Polska Sp. z o.o., ul. Zakładowa 3, 26-052 Nowiny


NAZWA INWESTYCJI: Transport mączki na wymienniki. Zabudowa elewatora Beumer.

ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE: Posadowienie elewatora BEUMER o wysokości 58 m w sąsiedztwie silosów mączki. Budowa żelbetowej ramowej konstrukcji fundamentu elewatora oraz montaż stalowych konstrukcji podparć bocznych elewatora, kotwionych do płaszcza silosu.

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH:

  • Projekt wykonawczy konstrukcji stalowej 
    • Obliczenia statyczne
    • Dokumentacja warsztatowa
    • Wykaz materiału