EDF GDYNIA / SBB ENERGY S.A./ BMH PROJEKT

INWESTOR: EDF Polska S.A. Oddział Wybrzeże – Elektrociepłownia w Gdyni, ul. Pucka 118, 81 – 154 Gdynia


NAZWA INWESTYCJI: Projekt, wykonanie i zabudowa instalacji metod pierwotnych i SNCR na dwóch kotłach BC-50

ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE:

 • ZADANIE I: Budowa dwóch zbiorników magazynowych mocznika o pojemności 2x 22m3
 • ZADANIE II: Budowa instalacji technologicznej obniżającej emisję tlenków azotu z kotłów K6 i K7  – przebudowa kotłowni (wentylatory z fundamentami), instalacje technologiczne

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH:

W ramach inwestycji opracowano dla każdego z zadań wielobranżowy projekt budowlany oraz wykonawczy

 • ZADANIE I:
  • Projekt posadowienia zbiorników
 • ZADANIE II:
  • Projekt posadowienia dwóch wentylatorów uwzględniający mikropalowanie
  • Projekt nowych kanałów gorącego powietrza wraz z konstrukcjami wsporczymi
  • Projekt kanałów recyrkulacji powietrza wraz z konstrukcjami wsporczymi

BENTLEY BE INSPIRED AWARD 2017 w kategorii: BIM Advancements in Construction