Euro-Fenetre Sp. z o.o.

INWESTOR: POLSKA AKADEMIA NAUK – INSTYTUT BOTANIKI im. WŁ. SZAFERA, ul. LUBICZ 46, 31-512 KRAKÓW


NAZWA INWESTYCJI: Rozbudowa Stacji Terenowej Zakładu Ekologii Instytutu Botaniki Pan w Szarowie

ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE: Budowa budynku mieszkalno – gospodarczego zlokalizowanego w Szarowie na działce nr 278, o powierzchni zabudowy 337 m2. Budynek zaprojektowano w postaci dwóch jednakowych kubaturowo skrzydeł, nachylonych do siebie w planie pod kątem 45st, połączonych częścią środkową w kształcie pięcioboku nieforemnego. Projektowany budynek jest dwukondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony.

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH:

  • Projekt wykonawczy w branży konstrukcyjnej:
    • Obliczenia statyczne w celu optymalizacji konstrukcji
    • Rysunku wykonawcze konstrukcji żelbetowych
    • Rysunki warsztatowe i montażowe konstrukcji stalowych