FPHU PROFIX

INWESTOR: F.P.H.U. PROFIX, ul. Piłsudskiego 23, 32-050 Skawina

NAZWA INWESTYCJI: Budowa budynku magazynowego z instalacjami wewnętrznymi – modyfikacja konstrukcji powyżej poz. +10,7m.

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH: Opracowanie obliczeń statycznych konstrukcji wsporczej silosów.