GÓRAŻDŻE – EKOCEM / B.P. PROACEM

INWESTOR: Cementownia Górażdże, ul. Cementowa 1, Chorula, 47-316 Górażdże


NAZWA INWESTYCJI: Pył węglowy w zakładzie EKOCEM. Budowa instlacji dozowania pyłu węglowego wraz z paleniskiem w zakładzie EKOCEM.

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH:

  1. Stacja zbiornika pyłu węgla – żelbetowa podpora zbiornika.
    1. Projekt budowlany (Obliczenia statyczne, dokumentacja rysunkowa)
    2. Projekt wykonawczy (Dokumentacja rysunkowa, wykazy materiału)
  2. Konstrukcja wsporcza paleniska wraz z podestami.
    1. Projekt budowlany (Obliczenia statyczne, dokumentacja rysunkowa)
    2. Projekt wykonawczy (Dokumentacja rysunkowa, wykazy materiału)