HALA – POTOK GM. SZYDŁÓW

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na budynek stacji demontażu i naprawy pojazdów oraz segregacji i przetwórstwa odpadów wtórnych, magazyn z częścią socjalno-biurową.

OBIEKT: Budynek halowy o konstrukcji szkieletowej, prefabrykowanej, żelbetowej (system halowy CRS).

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH: 

  • Ekspertyza techniczna:
    • Inwentaryzacja obiektu
    • Detekcja zbrojenia
    • Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe
    • Opracowanie projektu naprawy i wzmocnienia oraz programu utrzymania obiektu
  • Projekt budowlany w branży konstrukcyjnej