IP KWIDZYN / SBB ENERGY S.A. / BMH PROJEKT

INWESTOR: INTERNATIONAL PAPER KWIDZYN SP. Z O.O. ul. Lotnicza 1, 82-500 Kwidzyn


NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA INSTALACJI ODAZOTOWANIA SPALIN DLA KOTŁÓ WĘGLOWYCH OP 140 NR 1, 2, 3.

TEMAT PROJEKTU:  Projekt organizacji robót dla budowy obiektów infrastruktury technicznej i socjalnej wraz z sieciami instalacji odazotowanie spalin dla kotłów węglowych OP-140 nr 1, 2 i 3 w elektrociepłowni zakładu International Paper Kwidzyn Sp. z o. o.

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH: Opracowanie technologii wymiany istniejących konstrukcji i instalacji technologicznych oraz zaprojektowanie konstrukcji pomocniczych do przejęcia obciążeń, konstrukcji pod wciągarki, belek wciągników.