FPHU PROFIX

INWESTOR: F.P.H.U. PROFIX, ul. Piłsudskiego 23, 32-050 Skawina NAZWA INWESTYCJI: Budowa budynku magazynowego z instalacjami wewnętrznymi – modyfikacja konstrukcji powyżej poz. +10,7m. ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH: Opracowanie obliczeń statycznych konstrukcji wsporczej silosów.

CEMENTOWNIA MAŁOGOSZCZ / BMH PROJEKT

INWESTOR: LAFARGE CEMENT S.A., ul. Warszawska 110, Małogoszcz NAZWA INWESTYCJI: OPIERZENIE PODESTU ZAŁADUNKU PYŁU BYPASOWEGO NA CKD ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH: Wykonanie obliczeń statycznych istniejącej konstrukcji stacji załadunku pyłu oraz elementów zadaszenia pomostu załadunku. Opracowanie projektów wykonawczych wzmocnienia istniejących oraz projektowanych konstrukcji.

CEZ SKAWINA S.A. / BMH PROJEKT

INWESTOR: CEZ SKAWINA S.A., ul. Józefa Piłsudskiego 10, 32-050 Skawina NAZWA INWESTYCJI: Instalacja odazotowania spalin metodą katalityczną SCR TEMAT PROJEKTÓW: Instalacja odzysku ciepła ze spalin na kanałach instalacji DeNOx z doprowadzeniem do wymiennikowni. Rurociągi zasilanie i powrót. ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH: Opracowanie obliczeń statycznych rurociągów pary wraz z konstrukcjami podparć na istniejącej estakadzie. Projekt warsztatowy oraz montażowy konstrukcji rurociągów oraz podparć.

CEMENTOWNIA MAŁOGOSZCZ / BMH Projekt

INWESTOR: LAFARGE CEMENT S.A., ul. Warszawska 110, Małogoszcz NAZWA INWESTYCJI: MODERNIZACJA INSTALACJI TRANSPORTU KLINKIERU DO MŁYNA CEMENTU NR 5 ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH: Projekt konstrukcji zabudowy przenośnika taśmowego w budynku młynowni cementu. Obliczenia statyczne oraz projekty wykonawcze elementów podparcia przenośnika oraz wzmocnienia istniejącego stropu.

PGE GiEK S.A. / PROACEM

INWESTOR: PGE GiEK S.A., ul. Węglowa 5, 97-400 Bełchatów NAZWA INWESTYCJI: Wymiana młynów DF-90 nr 1 i DF-90 nr 2 wraz z modernizacją linii technologicznych produkcji sorbentu w Przemiałowni Kamienia Wapiennego w Bogatyni. ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH: Projekt warsztatowy i montażowy pomostów obsługowych linii technologicznych.