KRAKÓW-DĄBROWSKIEGO

INWESTOR: Dąbrowskiego Sp. z o.o., 41-500 Chorzów, ul. Katowicka 125/1a


NAZWA INWESTYCJI: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi na parterze i garażem w podpiwniczeniu z wewnętrznymi instalacjami: wod-kan, c.o., elektryczną i wentylacji mechanicznej, instalacjami kanalizacji sanitarnej i kanalizacji opadowej poza budynkiem, budowa zjazdu z ulicy Dąbrowskiego, przebudowa linii kablowej nN na działkach nr 259/3, 544/7, 544/15 obręb 13 jednostka ewidencyjna Podgórze przy ul. Dąbrowskiego w Krakowie.

OBIEKT: Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym o konstrukcji żelbetowej płytowo ścianowej.

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH:

  • Projekt budowlany w branży konstrukcyjnej

KONSTRUKCJA BUDYNKU-MODEL