PGE Dystrybucja S.A. / ECS S.A.

INWESTOR: PGE Dystrybucja S.A., ul. Grabarska 21A, 20-340 Lublin

NAZWA INWESTYCJI: Ocena stanu technicznego stalowych wież antenowych o wysokości 20m i 25m.

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH: Sporządzenie obliczeń statycznych i opracowanie ekspertyz technicznych wraz z projektami wzmocnienia wież antenowych o wysokości 20 i 25 m.