PGE GiEK S.A. / PROACEM

INWESTOR: PGE GiEK S.A., ul. Węglowa 5, 97-400 Bełchatów

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana młynów DF-90 nr 1 i DF-90 nr 2 wraz z modernizacją linii technologicznych produkcji sorbentu w Przemiałowni Kamienia Wapiennego w Bogatyni.

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH: Projekt warsztatowy i montażowy pomostów obsługowych linii technologicznych.