Projekty

Rok Inwestor/
Zleceniodawca
Nazwa Zakres
2020 FPHU PROFIX

INWESTOR: F.P.H.U. PROFIX, ul. Piłsudskiego 23, 32-050 Skawina

NAZWA INWESTYCJI: Budowa budynku magazynowego z instalacjami wewnętrznymi – modyfikacja konstrukcji powyżej poz. +10,7m.

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH: Opracowanie obliczeń statycznych konstrukcji wsporczej silosów.

Projekt budowlany zamienny
2020 SKAVSKA HALE

INWESTOR: SKAVSKA HALE Sp. z o.o., ul. Nowa 25, Wieruszów

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH: Opracowanie projektu powtarzalnego hali namiotowej o sklepieniu łukowym i rozpiętości 16m.

Projekt budowlany / Projekt wykonawczy
2020 LHOIST WOJCIESZÓW / BMH PROJEKT

INWESTOR: ZAKŁADY WAPIENNICE LHOIST S.A., ul. Świerczewskiego 5, 46-050 Tarnów Opolski

NAZWA INWESTYCJI: ZABUDOWA MŁYNA KULOWEGO W ISTNIEJĄCEJ HALI HYDRATU

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH: Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wraz z obliczeniami statycznymi posadowienia młyna mielnikowo-rurowego typu 98.84 produkcji Pomorskich Zakładów Budowy Maszyn Makrum

Projekt wykonawczy
2020 Cementownia Nowiny / BMH Projekt

INWESTOR: Dyckerhoff Polska Sp. z o.o. ul. Zakładowa 3, 26-052 Sitkówka-Nowiny

NAZWA INWESTYCJI: TRANSPORT MĄCZKI DO SILOSÓW HOMOGENIZACYJNYCH. ZABUDOWA ELEWATORA BEUMER 2

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH: Wykonanie obliczeń statycznych oraz projektów warsztatowych i montażowych konstrukcji posadowienia elewatora, pomostów obsługowych i konstrukcji zadaszenia podstawy elewatora.

Projekt wykonawczy / warsztatowy
2019 PGE Dystrybucja S.A. / ECS S.A.

INWESTOR: PGE Dystrybucja S.A., ul. Grabarska 21A, 20-340 Lublin

NAZWA INWESTYCJI: Ocena stanu technicznego stalowych wież antenowych o wysokości 20m i 25m.

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH: Sporządzenie obliczeń statycznych i opracowanie ekspertyz technicznych wraz z projektami wzmocnienia wież antenowych o wysokości 20 i 25 m.

Ekspertyza techniczna / projekt wzmocnienia
2019 PIEKARY OSIEDLE NA WZGÓRZU

INWESTOR: MAG SYSTEM, 30-149 Kraków, ul. Balicka 100

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH: Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych konstrukcji budynków mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej.

OSIEDLE NA WZGÓRZU
Projekt budowlany
2019 CEMENTOWNIA MAŁOGOSZCZ / BMH PROJEKT

INWESTOR: LAFARGE CEMENT S.A., ul. Warszawska 110, Małogoszcz

NAZWA INWESTYCJI: OPIERZENIE PODESTU ZAŁADUNKU PYŁU BYPASOWEGO NA CKD

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH: Wykonanie obliczeń statycznych istniejącej konstrukcji stacji załadunku pyłu oraz elementów zadaszenia pomostu załadunku. Opracowanie projektów wykonawczych wzmocnienia istniejących oraz projektowanych konstrukcji.

Projekt wykonawczy / warsztatowy
2018 CEZ SKAWINA S.A. / BMH PROJEKT

INWESTOR: CEZ SKAWINA S.A., ul. Józefa Piłsudskiego 10, 32-050 Skawina

NAZWA INWESTYCJI: Instalacja odazotowania spalin metodą katalityczną SCR

TEMAT PROJEKTÓW: Instalacja odzysku ciepła ze spalin na kanałach instalacji DeNOx z doprowadzeniem do wymiennikowni. Rurociągi zasilanie i powrót.

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH: Opracowanie obliczeń statycznych rurociągów pary wraz z konstrukcjami podparć na istniejącej estakadzie. Projekt warsztatowy oraz montażowy konstrukcji rurociągów oraz podparć.

Projekt wykonawczy / warsztatowy
2018 CEMENTOWNIA MAŁOGOSZCZ / BMH Projekt

INWESTOR: LAFARGE CEMENT S.A., ul. Warszawska 110, Małogoszcz

NAZWA INWESTYCJI: MODERNIZACJA INSTALACJI TRANSPORTU KLINKIERU DO MŁYNA CEMENTU NR 5

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH: Projekt konstrukcji zabudowy przenośnika taśmowego w budynku młynowni cementu. Obliczenia statyczne oraz projekty wykonawcze elementów podparcia przenośnika oraz wzmocnienia istniejącego stropu.

Projekt wykonawczy / warsztatowy
2018 Cementownia Nowiny / BMH Projekt

INWESTOR: Dyckerhoff Polska Sp. z o.o. ul. Zakładowa 3, 26-052 Sitkówka-Nowiny

NAZWA INWESTYCJI: TRANSPORT MĄCZKI DO SILOSÓW HOMOGENIZACYJNYCH. ZABUDOWA ELEWATORA BEUMER

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH: Wykonanie obliczeń statycznych oraz projektów warsztatowych i montażowych konstrukcji posadowienia elewatora, pomostów obsługowych i konstrukcji zadaszenia podstawy elewatora.

Projekt wykonawczy / warsztatowy
2017 PGE GiEK S.A. / PROACEM

INWESTOR: PGE GiEK S.A., ul. Węglowa 5, 97-400 Bełchatów

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana młynów DF-90 nr 1 i DF-90 nr 2 wraz z modernizacją linii technologicznych produkcji sorbentu w Przemiałowni Kamienia Wapiennego w Bogatyni.

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH: Projekt warsztatowy i montażowy pomostów obsługowych linii technologicznych.

Projekt wykonawczy / warsztatowy
2017 ZW LHOIST S.A. / BMH PROJEKT

INWESTOR: Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A., ul. Świerczewskiego 5, 46-050 Tarnów Opolski


NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA WOLNO-STOJĄCEJ INSTALACJI PRZEMYSŁOWEJ ODPYLENIA GAZÓW PIECÓW SZYBOWYCH NR 3/5/6

ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE: Budowa instalacji odpylania gazów pieców szybowych nr 3, 5, 6 składającej się z filtra workowego posadowionego na projektowanej stalowej konstrukcji wsporczej, rurociągów odpylających wraz z podporami, komina stalowego oraz fundamentów konstrukcji wsporczej filtra, wentylatora oraz tłumika dźwięku.

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH: Wielobranżowy projekt budowlany oraz wykonawczy obejmujący swoim zakresem wszystkie projektowane konstrukcje, a ponadto opinia techniczna o możliwości montażu projektowanych konstrukcji na piecach.


PROJEKT BUDOWLANY, PROJEKT WYKONAWCZY
2017 GÓRAŻDŻE – EKOCEM / B.P. PROACEM

INWESTOR: Cementownia Górażdże, ul. Cementowa 1, Chorula, 47-316 Górażdże


NAZWA INWESTYCJI: Pył węglowy w zakładzie EKOCEM. Budowa instlacji dozowania pyłu węglowego wraz z paleniskiem w zakładzie EKOCEM.

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH:

 1. Stacja zbiornika pyłu węgla – żelbetowa podpora zbiornika.
  1. Projekt budowlany (Obliczenia statyczne, dokumentacja rysunkowa)
  2. Projekt wykonawczy (Dokumentacja rysunkowa, wykazy materiału)
 2. Konstrukcja wsporcza paleniska wraz z podestami.
  1. Projekt budowlany (Obliczenia statyczne, dokumentacja rysunkowa)
  2. Projekt wykonawczy (Dokumentacja rysunkowa, wykazy materiału)

PROJEKT BUDOWLANY, PROJEKT WYKONAWCZY
2016 HALA – POTOK GM. SZYDŁÓW

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na budynek stacji demontażu i naprawy pojazdów oraz segregacji i przetwórstwa odpadów wtórnych, magazyn z częścią socjalno-biurową.

OBIEKT: Budynek halowy o konstrukcji szkieletowej, prefabrykowanej, żelbetowej (system halowy CRS).

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH: 

 • Ekspertyza techniczna:
  • Inwentaryzacja obiektu
  • Detekcja zbrojenia
  • Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe
  • Opracowanie projektu naprawy i wzmocnienia oraz programu utrzymania obiektu
 • Projekt budowlany w branży konstrukcyjnej
Ekspertyza techniczna, projekt budowlany
2016 IP KWIDZYN / SBB ENERGY S.A. / BMH PROJEKT

INWESTOR: INTERNATIONAL PAPER KWIDZYN SP. Z O.O. ul. Lotnicza 1, 82-500 Kwidzyn


NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA INSTALACJI ODAZOTOWANIA SPALIN DLA KOTŁÓ WĘGLOWYCH OP 140 NR 1, 2, 3.

TEMAT PROJEKTU:  Projekt organizacji robót dla budowy obiektów infrastruktury technicznej i socjalnej wraz z sieciami instalacji odazotowanie spalin dla kotłów węglowych OP-140 nr 1, 2 i 3 w elektrociepłowni zakładu International Paper Kwidzyn Sp. z o. o.

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH: Opracowanie technologii wymiany istniejących konstrukcji i instalacji technologicznych oraz zaprojektowanie konstrukcji pomocniczych do przejęcia obciążeń, konstrukcji pod wciągarki, belek wciągników.

PROJEKT ORGANIZACJI ROBÓT
2016 HALA – KRAKÓW UL. BAZAROWA

INWESTOR: P.H.U.P. TRANS-SUD, ul. Kadrowa 53, Młodziejowice, 32-091 Michałowice

NAZWA INWESTYCJI: Budowa budynku usługowego (hala magazynowo – warsztatowo – garażowa) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Bazarowej w Krakowie

ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE: Budowa budynku halowego o konstrukcji szkieletowej, stalowej posadowiony na płycie żelbetowej, opartej na palach fundamentowych.

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH: Projekt budowlany oraz wykonawczy w branży konstrukcyjnej w zakresie fundamentów, posadowienia pośredniego oraz konstrukcji stalowej.

PROJEKT BUDOWLANY, PROJEKT WYKONAWCZY
2016 CONSEKO-SAFEGE S.A. / PIB CONSTRUCTOR

INWESTOR: URZĄD GMINY RĘDZINY, ul. Wolności 87, 42-242 Rędziny 

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA BIOLOGICZNO- MECHANICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW O PRZEPUSTOWOŚCI 2000 m3/d W MIEJSCOWOŚCI KAROLINA NR 27 GMINA RĘDZINY

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH:

W ramach inwestycji opracowano projekt budowlany oraz wykonawczy w branży konstrukcyjnej dla obiektów:

 • Obiekt nr 01/02 – Budynek sito piaskownika. Stacja dmuchaw.
 • Obiekt nr 07 – Budynek mechanicznego odwadniania osadu. Budynek socjalny i zaplecza sanitarnego.
 • Obiekt nr 09 – Zadaszony plac magazynowania osadu odwodnionego i po procesie higienizacji.

Wszystkie obiekty zaprojektowano w technologii szkieletowych konstrukcji stalowych.

PROJEKT BUDOWLANY, PROJEKT WYKONAWCZY
2015-2017 EDF GDYNIA / SBB ENERGY S.A./ BMH PROJEKT

INWESTOR: EDF Polska S.A. Oddział Wybrzeże – Elektrociepłownia w Gdyni, ul. Pucka 118, 81 – 154 Gdynia


NAZWA INWESTYCJI: Projekt, wykonanie i zabudowa instalacji metod pierwotnych i SNCR na dwóch kotłach BC-50

ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE:

 • ZADANIE I: Budowa dwóch zbiorników magazynowych mocznika o pojemności 2x 22m3
 • ZADANIE II: Budowa instalacji technologicznej obniżającej emisję tlenków azotu z kotłów K6 i K7  – przebudowa kotłowni (wentylatory z fundamentami), instalacje technologiczne

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH:

W ramach inwestycji opracowano dla każdego z zadań wielobranżowy projekt budowlany oraz wykonawczy

 • ZADANIE I:
  • Projekt posadowienia zbiorników
 • ZADANIE II:
  • Projekt posadowienia dwóch wentylatorów uwzględniający mikropalowanie
  • Projekt nowych kanałów gorącego powietrza wraz z konstrukcjami wsporczymi
  • Projekt kanałów recyrkulacji powietrza wraz z konstrukcjami wsporczymi

BENTLEY BE INSPIRED AWARD 2017 w kategorii: BIM Advancements in Construction

PROJEKT BUDOWLANY, PROJEKT WYKONAWCZY
2015 KRAKÓW-DĄBROWSKIEGO

INWESTOR: Dąbrowskiego Sp. z o.o., 41-500 Chorzów, ul. Katowicka 125/1a


NAZWA INWESTYCJI: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi na parterze i garażem w podpiwniczeniu z wewnętrznymi instalacjami: wod-kan, c.o., elektryczną i wentylacji mechanicznej, instalacjami kanalizacji sanitarnej i kanalizacji opadowej poza budynkiem, budowa zjazdu z ulicy Dąbrowskiego, przebudowa linii kablowej nN na działkach nr 259/3, 544/7, 544/15 obręb 13 jednostka ewidencyjna Podgórze przy ul. Dąbrowskiego w Krakowie.

OBIEKT: Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym o konstrukcji żelbetowej płytowo ścianowej.

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH:

 • Projekt budowlany w branży konstrukcyjnej

KONSTRUKCJA BUDYNKU-MODEL

Projekt budowlany
2015 Dyckerhoff Polska Sp. z o.o. / BMH PROJEKT

INWESTOR: Dyckerhoff Polska Sp. z o.o., ul. Zakładowa 3, 26-052 Nowiny


NAZWA INWESTYCJI: Transport mączki na wymienniki. Zabudowa elewatora Beumer.

ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE: Posadowienie elewatora BEUMER o wysokości 58 m w sąsiedztwie silosów mączki. Budowa żelbetowej ramowej konstrukcji fundamentu elewatora oraz montaż stalowych konstrukcji podparć bocznych elewatora, kotwionych do płaszcza silosu.

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH:

 • Projekt wykonawczy konstrukcji stalowej 
  • Obliczenia statyczne
  • Dokumentacja warsztatowa
  • Wykaz materiału
PROJEKT BUDOWLANY, PROJEKT WYKONAWCZY
2015 TM TECHNOLOGIE SP. Z O.O. / 4D PROJECT

INWESTOR: TM TECHNOLOGIE, MORAWICA 355, 32-084 MORAWICA


NAZWA INWESTYCJI: Rozbudowa i przebudowa hali produkcyjnej z częścią socjalno-biurową i instalacjami wewnętrznymi.

Morawica 355, 32-084 Morawica

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH:

 • Projekt wykonawczy konstrukcji stalowej dachu hali
  • Modelowanie ES
  • Obliczenia statyczne – optymalizacja konstrukcji stalowej dachu pod względem wykorzystania materiału
  • Modelowanie przestrzenne 
  • Dokumentacja warsztatowa
  • Wykaz materiału

Projekt wykonawczy
2015 ZW LHOIST GÓRAŻDŻE / BMH PROJEKT

INWESTOR: Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. ul. Świerczewskiego 5, 46-050 Tarnów Opolski


NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA UKŁADU ODPYLANIA PIECA MAERZA

Jednostka Produkcyjna w Górażdżach, ul. Fabryczna 22, Bukowa, 47-316 Górażdże

ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE: Przebudowy układu odpylania pieca MAERZA w Jednostce Produkcyjnej w Górażdżach, polegająca na wymianie istniejącego filtra na filtr firmy SCHEUCH. Przebudowie podlega również konstrukcja wsporcza filtra oraz rurociągi gazów „czystych” i „brudnych”, zabudowany zostanie tłumik hałasu oraz nowy wentylator.

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH:

 • Ekspertyza techniczna istniejącego budynku
 • Projekt budowlany w branży konstrukcyjnej
 • Projekt wykonawczy w branży konstrukcyjnej
PROJEKT BUDOWLANY, PROJEKT WYKONAWCZY
2015 SBB ENERGY S.A. ul. Łowicka 1, 45-324 Opole / BMH PROJEKT ul. Żywiecka 30-427 Kraków

INWESTOR: Spółka Energetyczna „Jastrzębie” S.A., ul. Rybnicka 6c, 44-335 Jastrzębie-Zdrój


NAZWA INWESTYCJI: Budowa instalacji odazotowania spalin kotła WP-70 Nr 5 w EC „Zofiówka”

ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE: Modernizacji kotła WP-70 nr 05 w Elektrociepłowni Zofiówka, obejmujące montaż kanałów dolotowych powietrza SOFA do pieca oraz montaż dodatkowych pomostów obsługowych.

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH:

 • Wielobranżowy projekt budowlany
 • Projekt wykonawczy w branży konstrukcyjnej

Projekt budowlany, projekt wykonawczy
2015 SBB ENERGY S.A. ul. Łowicka 1, 45-324 Opole / BMH PROJEKT ul. Żywiecka 30-427 Kraków

INWESTOR: Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o.o., ul. Małobądzka 141, 42-500 Będzin

NAZWA INWESTYCJI: Budowa instalacji odsiarczania i odazotowania spalin w Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o.

TYTUŁ PROJEKTU: Projekt organizacji i technologi wykonania robót budowlanych

PROJEKT ORGANIZACJI ROBÓT
2015 REMAK ROZRUCH S.A. / BMH PROJEKT

INWESTOR: Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A., ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin


NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja kotła pyłowego bloku nr 1 i 2 Elektrowni Pątnów I w celu redukcji emisji NOx

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH:
Zakres prac obejmował opracowanie technologii wymiany uszkodzonych elementów konstrukcji nośnej kotła, a w szczególności zaprojektowanie konstrukcji tymczasowych odciążających uszkodzone elementy.

 1. KOCIOŁ NR 1
  1. Projekt stabilizacji i wzmocnienia słupów w osi b* kotła K1 na poziomach od +44,00 do +57,00
  2. Projekt stabilizacji i wzmocnienia słupów w osi Cx kotła K1 na poziomach od +44,00 do +57,00
  3. Montaż przegrzewacza konwekcyjnego i wtórnego.
 2. KOCIOŁ NR 2
  1. Instrukcja wykonywania prac przy zabezpieczeniu pozostałości oraz demontażu płatów i komór przegrzewacza grodziowego kotła op 650 nr 2.
  2. Technologia wymiany belek i słupów kotła K2 na poziomach od + 37,95 do + 59,30
  3. Projekt wykonawczy wymiany i naprawy belek na poziomie +38,00 oraz słupa w poziomie +33,00
  4. Projekt montażu przegrzewacza grodziowego kotła OP 650 nr 2
  5. Projekt wykonawczy konstrukcji tymczasowego podestu poz. +28m

 

Obliczenia statyczne oraz dokumentacja wykonawcza
2014 ENEA KOZIENICE / CAMA/ 4D PROJECT

INWESTOR: ENEA Wytwarzanie S.A., Świerże Górne, 26-900 Kozienice


NAZWA INWESTYCJI: BUDOWY INSTALACJI ODSIARCZANIA SPALIN (IOS IV) W ENEA WYTWARZANIE S.A. 

OBIEKT: EC KOZIENICE – KOMIN NR 3

TEMAT PROJEKTU: TECHNOLOGIA ZAMIENNA ROZBIÓRKI KOMINA H=300 M

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH: Obliczenia statyczne oraz projekt wykonawczy konstrukcja platformy montażowej usytuowanej na szczycie komina.

Obliczenia statyczne oraz dokumentacja wykonawcza
2014 TRZYSKAWICA S.A. / B.P. PROACEM

INWESTOR: Trzuskawica S.A., Sitkówka 24, 26-052 Nowiny


NAZWA INWESTYCJI: Instalacja odpylania pieców szybowych 100C do wypału wapna

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH: Projekt wykonawczy konstrukcji pylonu podparcia rurociągu.

Projekt wykonawczy
2014 4D PROJECT ul. Lwowska 150A 32-820 Szczurowa

INWESTOR: Częstochowski Klub Motocyklowy Włókniarz S.A., ul. Olsztyńska 123/127, 42-200 Częstochowa


NAZWA INWESTYCJI: KONSTRUKCJA WSPORCZA EKRANU LED Częstochowski Klub Motocyklowy Włókniarz S.A.

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH: Projekt wykonawczy w branży konstrukcyjnej, stalowej konstrukcji wsporczej służącej do montażu telebimu o powierzchni 29m2.

Projekt wykonawczy
2014 ARCHINOVA

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA DOMU WYPOCZYNKOWO- REKREACYJNEGO Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI; WOD-KAN, GAZ, C.O., WENTYLACJĄ MECHANICZNĄ, SZEŚCIOMA MIEJSCAMI POSTOJOWYMI, ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE, PRZYŁĄCZEM KANALIZACYJNYM, PRZEKŁADKĄ NAPOWIETRZNEJ SIECI ELEKTRYCZNEJ

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH: Projekt budowlano-wykonawczy w branży konstrukcyjnej

 

Projekt budowlany
2014 ARCHINOVA

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA DWÓCH BUDYNKÓW USŁUGOWYCH: SZKOŁY TAŃCA I RESTAURACJI Z INSTALACJAMI WEWN.: WOD-KAN, ELEKTRYCZNĄ, C.O., WENT. MECH., MIEJSCAMI POSTOJOWYMI, ZEWN. ZBIORNIKIEM P.POŻ., DWOMA ZBIORNIKAMI NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE, STUDNIĄ KOPANĄ I UTWARDZENIEM
TERENU

OBIEKT: Zespół dwóch budynków usługowych o konstrukcji szkieletowej żelbetowej z wielospadowym dachem o konstrukcji drewnianej.

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH: Projekt budowlano – wykonawczy w branży konstrukcyjnej.

Projekt budowlany
2013 ARCHINOVA

NAZWA INWESTYCJI: PROJEKT DWÓCH BUDYNKÓW USŁUGOWYCH – SKLEPÓW WRAZ INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI (WOD-KAN, GAZ, ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ), DWOMA ZBIORNIKAMI NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE, PRZYŁĄCZEM WODY, PRZYŁĄCZEM GAZU I PRZYŁĄCZEM ENN ORAZ ZJAZDEM Z DROGI POWIATOWEJ

OBIEKT: Dwa budynki bliźniacze o konstrukcji szkieletowej żelbetowej z wielospadowym dachem o konstrukcji drewnianej.


Projekt budowlany
2013 ABBEY PYNFORD FOUNDATION SYSTEMS LTD / 4D PROJECT

Opracowywanie dokumentacji zbrojeniowej płyt fundamentowych.

Projekt wykonawczy
2012 BIURO GEODEZYJNO PROJEKTOWE Gustaw Galus Złotniki 132, 32-125 Wawrzeńczyce

Projekty budowlane i ekspertyzy techniczne domów jednorodzinnych oraz budynków gospodarczych i usługowych w branży konstrukcyjnej.

Projek budowlano-wykonawczy
2012 4D PROJECT

Konstrukcja wsporcza reklamy ‚LED’ Wrocław

Projek budowlano-wykonawczy
2011 4D PROJECT

Konstrukcja pylonu reklamowego wysokości 17m ul. Sosnowiecka, Kraków dla CASTORAMA Polska Sp. z o.o. ul. Krakowiaków 78, 02-255 Warszawa

Projekt wykonawczy
2011 4D PROJECT

Konstrukcja wsporcza reklamy świetlnej ‚LED’ dla NEGRA SPORT Robert Jastrzębski ul. Myśliwska 68 30-718 Kraków

Projekt wykonawczy
2011 4D PROJECT

Konstrukcja wsporcza reklamy świetlnej dla ING Bank Śląski S.A. ul. Sokolska 34, Katowice

Projekt wykonawczy
2010 ZMG „GLINIK” Sp. z o. o.

INWESTOR: Zakład Maszyn Górniczych „GLINIK” Sp. z o.o., ul. Michalusa 1, 38-320 Gorlice


NAZWA INWESTYCJI: TERMOMODERNIZACJA DACHU HALI nr 1 w ZMG „GLINIK” Sp z o. o. 38-320 GORLICE, ul. MICHALUSA 1

Przebudowa dachu w celu jego odciążenie i dostosowanie konstrukcji dachu do obecnie obowiązujących norm wraz z polepszeniem jego parametrów izolacyjności cieplnej.

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH: 

 • Ekspertyza techniczna istniejącej konstrukcji hali
 • Projekt budowlany w branży konstrukcyjnej
 • Projekt wykonawczy w branży konstrukcyjnej

 

Projekt budowlany i wykonawczy
2010 Wojewódzki Szpital w Tarnobrzegu

INWESTOR: Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu


NAZWA INWESTYCJI: Budowa garaży dla karetek szpitalnych ze stacją kontroli pojazdów do 3,5t oraz adaptacja części pomieszczeń parteru budynku „k” na zaplecze techniczne.

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH:

Wielobranżowy projekt budowlany z elementami projektu wykonawczego.

Projekt budowlano-wykonawczy
2009 Wojewódzki Szpital w Tarnobrzegu

INWESTOR: Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu


ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH:

Opracowanie inwentaryzacji budowlanej zabytkowego pawilonu A
Opracowanie inwentaryzacji budowlanej zabytkowego pawilonu B

Dokumentacja budowlana
2009 3G NETWORK SERVICES

INWESTOR: P4 Sp. z o.o., ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa


ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH: Dokumentacje techniczne stacji bazowych telefonii komórkowej (UMTS) w branży konstrukcyjnej.

Dokumentacja budowlana i wykonawcza
2008 Euro-Fenetre Sp. z o.o.

INWESTOR: POLSKA AKADEMIA NAUK – INSTYTUT BOTANIKI im. WŁ. SZAFERA, ul. LUBICZ 46, 31-512 KRAKÓW


NAZWA INWESTYCJI: Rozbudowa Stacji Terenowej Zakładu Ekologii Instytutu Botaniki Pan w Szarowie

ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE: Budowa budynku mieszkalno – gospodarczego zlokalizowanego w Szarowie na działce nr 278, o powierzchni zabudowy 337 m2. Budynek zaprojektowano w postaci dwóch jednakowych kubaturowo skrzydeł, nachylonych do siebie w planie pod kątem 45st, połączonych częścią środkową w kształcie pięcioboku nieforemnego. Projektowany budynek jest dwukondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony.

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH:

 • Projekt wykonawczy w branży konstrukcyjnej:
  • Obliczenia statyczne w celu optymalizacji konstrukcji
  • Rysunku wykonawcze konstrukcji żelbetowych
  • Rysunki warsztatowe i montażowe konstrukcji stalowych
Projekt wykonawczy
2008 CAPNOR POLAND Sp. z o.o.

INWESTOR: Grupa LOTOS, ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk


OBIEKT: RAFINERIA GDAŃSK – HDS PLANT – Estakada w kompresorowni

Dokumentacja warsztatowa