SBB ENERGY S.A. ul. Łowicka 1, 45-324 Opole / BMH PROJEKT ul. Żywiecka 30-427 Kraków

INWESTOR: Spółka Energetyczna „Jastrzębie” S.A., ul. Rybnicka 6c, 44-335 Jastrzębie-Zdrój


NAZWA INWESTYCJI: Budowa instalacji odazotowania spalin kotła WP-70 Nr 5 w EC „Zofiówka”

ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE: Modernizacji kotła WP-70 nr 05 w Elektrociepłowni Zofiówka, obejmujące montaż kanałów dolotowych powietrza SOFA do pieca oraz montaż dodatkowych pomostów obsługowych.

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH:

  • Wielobranżowy projekt budowlany
  • Projekt wykonawczy w branży konstrukcyjnej