SBB ENERGY S.A. ul. Łowicka 1, 45-324 Opole / BMH PROJEKT ul. Żywiecka 30-427 Kraków

INWESTOR: Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o.o., ul. Małobądzka 141, 42-500 Będzin

NAZWA INWESTYCJI: Budowa instalacji odsiarczania i odazotowania spalin w Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o.

TYTUŁ PROJEKTU: Projekt organizacji i technologi wykonania robót budowlanych