CEMENTOWNIA MAŁOGOSZCZ / BMH PROJEKT

INWESTOR: LAFARGE CEMENT S.A., ul. Warszawska 110, Małogoszcz NAZWA INWESTYCJI: OPIERZENIE PODESTU ZAŁADUNKU PYŁU BYPASOWEGO NA CKD ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH: Wykonanie obliczeń statycznych istniejącej konstrukcji stacji załadunku pyłu oraz elementów zadaszenia pomostu załadunku. Opracowanie projektów wykonawczych wzmocnienia istniejących oraz projektowanych konstrukcji.

ZW LHOIST S.A. / BMH PROJEKT

INWESTOR: Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A., ul. Świerczewskiego 5, 46-050 Tarnów Opolski NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA WOLNO-STOJĄCEJ INSTALACJI PRZEMYSŁOWEJ ODPYLENIA GAZÓW PIECÓW SZYBOWYCH NR 3/5/6 ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE: Budowa instalacji odpylania gazów pieców szybowych nr 3, 5, 6 składającej się z filtra workowego posadowionego na projektowanej stalowej konstrukcji wsporczej, rurociągów odpylających wraz z podporami, komina stalowego oraz fundamentów konstrukcji wsporczej filtra, wentylatora oraz tłumika dźwięku. ZAKRES …

HALA – POTOK GM. SZYDŁÓW

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na budynek stacji demontażu i naprawy pojazdów oraz segregacji i przetwórstwa odpadów wtórnych, magazyn z częścią socjalno-biurową. OBIEKT: Budynek halowy o konstrukcji szkieletowej, prefabrykowanej, żelbetowej (system halowy CRS). ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH:  Ekspertyza techniczna: Inwentaryzacja obiektu Detekcja zbrojenia Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe Opracowanie projektu naprawy i wzmocnienia oraz programu utrzymania obiektu Projekt budowlany w branży konstrukcyjnej

EDF GDYNIA / SBB ENERGY S.A./ BMH PROJEKT

INWESTOR: EDF Polska S.A. Oddział Wybrzeże – Elektrociepłownia w Gdyni, ul. Pucka 118, 81 – 154 Gdynia NAZWA INWESTYCJI: Projekt, wykonanie i zabudowa instalacji metod pierwotnych i SNCR na dwóch kotłach BC-50 ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE: ZADANIE I: Budowa dwóch zbiorników magazynowych mocznika o pojemności 2x 22m3 ZADANIE II: Budowa instalacji technologicznej obniżającej emisję tlenków azotu z kotłów K6 i K7  – przebudowa kotłowni (wentylatory z …

ZW LHOIST GÓRAŻDŻE / BMH PROJEKT

INWESTOR: Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. ul. Świerczewskiego 5, 46-050 Tarnów Opolski NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA UKŁADU ODPYLANIA PIECA MAERZA Jednostka Produkcyjna w Górażdżach, ul. Fabryczna 22, Bukowa, 47-316 Górażdże ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE: Przebudowy układu odpylania pieca MAERZA w Jednostce Produkcyjnej w Górażdżach, polegająca na wymianie istniejącego filtra na filtr firmy SCHEUCH. Przebudowie podlega również konstrukcja wsporcza filtra oraz rurociągi gazów „czystych” i „brudnych”, zabudowany zostanie tłumik …

SBB ENERGY S.A. ul. Łowicka 1, 45-324 Opole / BMH PROJEKT ul. Żywiecka 30-427 Kraków

INWESTOR: Spółka Energetyczna „Jastrzębie” S.A., ul. Rybnicka 6c, 44-335 Jastrzębie-Zdrój NAZWA INWESTYCJI: Budowa instalacji odazotowania spalin kotła WP-70 Nr 5 w EC „Zofiówka” ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE: Modernizacji kotła WP-70 nr 05 w Elektrociepłowni Zofiówka, obejmujące montaż kanałów dolotowych powietrza SOFA do pieca oraz montaż dodatkowych pomostów obsługowych. ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH: Wielobranżowy projekt budowlany Projekt wykonawczy w branży konstrukcyjnej

ZMG „GLINIK” Sp. z o. o.

INWESTOR: Zakład Maszyn Górniczych „GLINIK” Sp. z o.o., ul. Michalusa 1, 38-320 Gorlice NAZWA INWESTYCJI: TERMOMODERNIZACJA DACHU HALI nr 1 w ZMG „GLINIK” Sp z o. o. 38-320 GORLICE, ul. MICHALUSA 1 Przebudowa dachu w celu jego odciążenie i dostosowanie konstrukcji dachu do obecnie obowiązujących norm wraz z polepszeniem jego parametrów izolacyjności cieplnej. ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH:  Ekspertyza techniczna istniejącej konstrukcji hali Projekt budowlany …