ZW LHOIST S.A. / BMH PROJEKT

INWESTOR: Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A., ul. Świerczewskiego 5, 46-050 Tarnów Opolski NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA WOLNO-STOJĄCEJ INSTALACJI PRZEMYSŁOWEJ ODPYLENIA GAZÓW PIECÓW SZYBOWYCH NR 3/5/6 ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE: Budowa instalacji odpylania gazów pieców szybowych nr 3, 5, 6 składającej się z filtra workowego posadowionego na projektowanej stalowej konstrukcji wsporczej, rurociągów odpylających wraz z podporami, komina stalowego oraz fundamentów konstrukcji wsporczej filtra, wentylatora oraz tłumika dźwięku. ZAKRES …

IP KWIDZYN / SBB ENERGY S.A. / BMH PROJEKT

INWESTOR: INTERNATIONAL PAPER KWIDZYN SP. Z O.O. ul. Lotnicza 1, 82-500 Kwidzyn NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA INSTALACJI ODAZOTOWANIA SPALIN DLA KOTŁÓ WĘGLOWYCH OP 140 NR 1, 2, 3. TEMAT PROJEKTU:  Projekt organizacji robót dla budowy obiektów infrastruktury technicznej i socjalnej wraz z sieciami instalacji odazotowanie spalin dla kotłów węglowych OP-140 nr 1, 2 i 3 w elektrociepłowni zakładu International Paper Kwidzyn Sp. z o. …

EDF GDYNIA / SBB ENERGY S.A./ BMH PROJEKT

INWESTOR: EDF Polska S.A. Oddział Wybrzeże – Elektrociepłownia w Gdyni, ul. Pucka 118, 81 – 154 Gdynia NAZWA INWESTYCJI: Projekt, wykonanie i zabudowa instalacji metod pierwotnych i SNCR na dwóch kotłach BC-50 ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE: ZADANIE I: Budowa dwóch zbiorników magazynowych mocznika o pojemności 2x 22m3 ZADANIE II: Budowa instalacji technologicznej obniżającej emisję tlenków azotu z kotłów K6 i K7  – przebudowa kotłowni (wentylatory z …

ZW LHOIST GÓRAŻDŻE / BMH PROJEKT

INWESTOR: Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. ul. Świerczewskiego 5, 46-050 Tarnów Opolski NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA UKŁADU ODPYLANIA PIECA MAERZA Jednostka Produkcyjna w Górażdżach, ul. Fabryczna 22, Bukowa, 47-316 Górażdże ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE: Przebudowy układu odpylania pieca MAERZA w Jednostce Produkcyjnej w Górażdżach, polegająca na wymianie istniejącego filtra na filtr firmy SCHEUCH. Przebudowie podlega również konstrukcja wsporcza filtra oraz rurociągi gazów „czystych” i „brudnych”, zabudowany zostanie tłumik …

SBB ENERGY S.A. ul. Łowicka 1, 45-324 Opole / BMH PROJEKT ul. Żywiecka 30-427 Kraków

INWESTOR: Spółka Energetyczna „Jastrzębie” S.A., ul. Rybnicka 6c, 44-335 Jastrzębie-Zdrój NAZWA INWESTYCJI: Budowa instalacji odazotowania spalin kotła WP-70 Nr 5 w EC „Zofiówka” ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE: Modernizacji kotła WP-70 nr 05 w Elektrociepłowni Zofiówka, obejmujące montaż kanałów dolotowych powietrza SOFA do pieca oraz montaż dodatkowych pomostów obsługowych. ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH: Wielobranżowy projekt budowlany Projekt wykonawczy w branży konstrukcyjnej