FPHU PROFIX

INWESTOR: F.P.H.U. PROFIX, ul. Piłsudskiego 23, 32-050 Skawina NAZWA INWESTYCJI: Budowa budynku magazynowego z instalacjami wewnętrznymi – modyfikacja konstrukcji powyżej poz. +10,7m. ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH: Opracowanie obliczeń statycznych konstrukcji wsporczej silosów.

ZW LHOIST S.A. / BMH PROJEKT

INWESTOR: Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A., ul. Świerczewskiego 5, 46-050 Tarnów Opolski NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA WOLNO-STOJĄCEJ INSTALACJI PRZEMYSŁOWEJ ODPYLENIA GAZÓW PIECÓW SZYBOWYCH NR 3/5/6 ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE: Budowa instalacji odpylania gazów pieców szybowych nr 3, 5, 6 składającej się z filtra workowego posadowionego na projektowanej stalowej konstrukcji wsporczej, rurociągów odpylających wraz z podporami, komina stalowego oraz fundamentów konstrukcji wsporczej filtra, wentylatora oraz tłumika dźwięku. ZAKRES …

GÓRAŻDŻE – EKOCEM / B.P. PROACEM

INWESTOR: Cementownia Górażdże, ul. Cementowa 1, Chorula, 47-316 Górażdże NAZWA INWESTYCJI: Pył węglowy w zakładzie EKOCEM. Budowa instlacji dozowania pyłu węglowego wraz z paleniskiem w zakładzie EKOCEM. ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH: Stacja zbiornika pyłu węgla – żelbetowa podpora zbiornika. Projekt budowlany (Obliczenia statyczne, dokumentacja rysunkowa) Projekt wykonawczy (Dokumentacja rysunkowa, wykazy materiału) Konstrukcja wsporcza paleniska wraz z podestami. Projekt budowlany (Obliczenia statyczne, dokumentacja rysunkowa) …