FPHU PROFIX

INWESTOR: F.P.H.U. PROFIX, ul. Piłsudskiego 23, 32-050 Skawina NAZWA INWESTYCJI: Budowa budynku magazynowego z instalacjami wewnętrznymi – modyfikacja konstrukcji powyżej poz. +10,7m. ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH: Opracowanie obliczeń statycznych konstrukcji wsporczej silosów.