CEMENTOWNIA MAŁOGOSZCZ / BMH PROJEKT

INWESTOR: LAFARGE CEMENT S.A., ul. Warszawska 110, Małogoszcz NAZWA INWESTYCJI: OPIERZENIE PODESTU ZAŁADUNKU PYŁU BYPASOWEGO NA CKD ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH: Wykonanie obliczeń statycznych istniejącej konstrukcji stacji załadunku pyłu oraz elementów zadaszenia pomostu załadunku. Opracowanie projektów wykonawczych wzmocnienia istniejących oraz projektowanych konstrukcji.

CEZ SKAWINA S.A. / BMH PROJEKT

INWESTOR: CEZ SKAWINA S.A., ul. Józefa Piłsudskiego 10, 32-050 Skawina NAZWA INWESTYCJI: Instalacja odazotowania spalin metodą katalityczną SCR TEMAT PROJEKTÓW: Instalacja odzysku ciepła ze spalin na kanałach instalacji DeNOx z doprowadzeniem do wymiennikowni. Rurociągi zasilanie i powrót. ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH: Opracowanie obliczeń statycznych rurociągów pary wraz z konstrukcjami podparć na istniejącej estakadzie. Projekt warsztatowy oraz montażowy konstrukcji rurociągów oraz podparć.

PGE GiEK S.A. / PROACEM

INWESTOR: PGE GiEK S.A., ul. Węglowa 5, 97-400 Bełchatów NAZWA INWESTYCJI: Wymiana młynów DF-90 nr 1 i DF-90 nr 2 wraz z modernizacją linii technologicznych produkcji sorbentu w Przemiałowni Kamienia Wapiennego w Bogatyni. ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH: Projekt warsztatowy i montażowy pomostów obsługowych linii technologicznych.

ZW LHOIST S.A. / BMH PROJEKT

INWESTOR: Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A., ul. Świerczewskiego 5, 46-050 Tarnów Opolski NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA WOLNO-STOJĄCEJ INSTALACJI PRZEMYSŁOWEJ ODPYLENIA GAZÓW PIECÓW SZYBOWYCH NR 3/5/6 ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE: Budowa instalacji odpylania gazów pieców szybowych nr 3, 5, 6 składającej się z filtra workowego posadowionego na projektowanej stalowej konstrukcji wsporczej, rurociągów odpylających wraz z podporami, komina stalowego oraz fundamentów konstrukcji wsporczej filtra, wentylatora oraz tłumika dźwięku. ZAKRES …

GÓRAŻDŻE – EKOCEM / B.P. PROACEM

INWESTOR: Cementownia Górażdże, ul. Cementowa 1, Chorula, 47-316 Górażdże NAZWA INWESTYCJI: Pył węglowy w zakładzie EKOCEM. Budowa instlacji dozowania pyłu węglowego wraz z paleniskiem w zakładzie EKOCEM. ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH: Stacja zbiornika pyłu węgla – żelbetowa podpora zbiornika. Projekt budowlany (Obliczenia statyczne, dokumentacja rysunkowa) Projekt wykonawczy (Dokumentacja rysunkowa, wykazy materiału) Konstrukcja wsporcza paleniska wraz z podestami. Projekt budowlany (Obliczenia statyczne, dokumentacja rysunkowa) …

IP KWIDZYN / SBB ENERGY S.A. / BMH PROJEKT

INWESTOR: INTERNATIONAL PAPER KWIDZYN SP. Z O.O. ul. Lotnicza 1, 82-500 Kwidzyn NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA INSTALACJI ODAZOTOWANIA SPALIN DLA KOTŁÓ WĘGLOWYCH OP 140 NR 1, 2, 3. TEMAT PROJEKTU:  Projekt organizacji robót dla budowy obiektów infrastruktury technicznej i socjalnej wraz z sieciami instalacji odazotowanie spalin dla kotłów węglowych OP-140 nr 1, 2 i 3 w elektrociepłowni zakładu International Paper Kwidzyn Sp. z o. …

HALA – KRAKÓW UL. BAZAROWA

INWESTOR: P.H.U.P. TRANS-SUD, ul. Kadrowa 53, Młodziejowice, 32-091 Michałowice NAZWA INWESTYCJI: Budowa budynku usługowego (hala magazynowo – warsztatowo – garażowa) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Bazarowej w Krakowie ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE: Budowa budynku halowego o konstrukcji szkieletowej, stalowej posadowiony na płycie żelbetowej, opartej na palach fundamentowych. ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH: Projekt budowlany oraz wykonawczy w branży konstrukcyjnej w zakresie fundamentów, posadowienia pośredniego oraz konstrukcji stalowej.