ZW LHOIST S.A. / BMH PROJEKT

INWESTOR: Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A., ul. Świerczewskiego 5, 46-050 Tarnów Opolski NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA WOLNO-STOJĄCEJ INSTALACJI PRZEMYSŁOWEJ ODPYLENIA GAZÓW PIECÓW SZYBOWYCH NR 3/5/6 ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE: Budowa instalacji odpylania gazów pieców szybowych nr 3, 5, 6 składającej się z filtra workowego posadowionego na projektowanej stalowej konstrukcji wsporczej, rurociągów odpylających wraz z podporami, komina stalowego oraz fundamentów konstrukcji wsporczej filtra, wentylatora oraz tłumika dźwięku. ZAKRES …

GÓRAŻDŻE – EKOCEM / B.P. PROACEM

INWESTOR: Cementownia Górażdże, ul. Cementowa 1, Chorula, 47-316 Górażdże NAZWA INWESTYCJI: Pył węglowy w zakładzie EKOCEM. Budowa instlacji dozowania pyłu węglowego wraz z paleniskiem w zakładzie EKOCEM. ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH: Stacja zbiornika pyłu węgla – żelbetowa podpora zbiornika. Projekt budowlany (Obliczenia statyczne, dokumentacja rysunkowa) Projekt wykonawczy (Dokumentacja rysunkowa, wykazy materiału) Konstrukcja wsporcza paleniska wraz z podestami. Projekt budowlany (Obliczenia statyczne, dokumentacja rysunkowa) …

HALA – POTOK GM. SZYDŁÓW

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na budynek stacji demontażu i naprawy pojazdów oraz segregacji i przetwórstwa odpadów wtórnych, magazyn z częścią socjalno-biurową. OBIEKT: Budynek halowy o konstrukcji szkieletowej, prefabrykowanej, żelbetowej (system halowy CRS). ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH:  Ekspertyza techniczna: Inwentaryzacja obiektu Detekcja zbrojenia Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe Opracowanie projektu naprawy i wzmocnienia oraz programu utrzymania obiektu Projekt budowlany w branży konstrukcyjnej

HALA – KRAKÓW UL. BAZAROWA

INWESTOR: P.H.U.P. TRANS-SUD, ul. Kadrowa 53, Młodziejowice, 32-091 Michałowice NAZWA INWESTYCJI: Budowa budynku usługowego (hala magazynowo – warsztatowo – garażowa) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Bazarowej w Krakowie ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE: Budowa budynku halowego o konstrukcji szkieletowej, stalowej posadowiony na płycie żelbetowej, opartej na palach fundamentowych. ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH: Projekt budowlany oraz wykonawczy w branży konstrukcyjnej w zakresie fundamentów, posadowienia pośredniego oraz konstrukcji stalowej.

CONSEKO-SAFEGE S.A. / PIB CONSTRUCTOR

INWESTOR: URZĄD GMINY RĘDZINY, ul. Wolności 87, 42-242 Rędziny  NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA BIOLOGICZNO- MECHANICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW O PRZEPUSTOWOŚCI 2000 m3/d W MIEJSCOWOŚCI KAROLINA NR 27 GMINA RĘDZINY ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH: W ramach inwestycji opracowano projekt budowlany oraz wykonawczy w branży konstrukcyjnej dla obiektów: Obiekt nr 01/02 – Budynek sito piaskownika. Stacja dmuchaw. Obiekt nr 07 – Budynek mechanicznego odwadniania osadu. Budynek socjalny …

EDF GDYNIA / SBB ENERGY S.A./ BMH PROJEKT

INWESTOR: EDF Polska S.A. Oddział Wybrzeże – Elektrociepłownia w Gdyni, ul. Pucka 118, 81 – 154 Gdynia NAZWA INWESTYCJI: Projekt, wykonanie i zabudowa instalacji metod pierwotnych i SNCR na dwóch kotłach BC-50 ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE: ZADANIE I: Budowa dwóch zbiorników magazynowych mocznika o pojemności 2x 22m3 ZADANIE II: Budowa instalacji technologicznej obniżającej emisję tlenków azotu z kotłów K6 i K7  – przebudowa kotłowni (wentylatory z …

KRAKÓW-DĄBROWSKIEGO

INWESTOR: Dąbrowskiego Sp. z o.o., 41-500 Chorzów, ul. Katowicka 125/1a NAZWA INWESTYCJI: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi na parterze i garażem w podpiwniczeniu z wewnętrznymi instalacjami: wod-kan, c.o., elektryczną i wentylacji mechanicznej, instalacjami kanalizacji sanitarnej i kanalizacji opadowej poza budynkiem, budowa zjazdu z ulicy Dąbrowskiego, przebudowa linii kablowej nN na działkach nr 259/3, 544/7, 544/15 obręb 13 jednostka ewidencyjna Podgórze …

ARCHINOVA

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA DOMU WYPOCZYNKOWO- REKREACYJNEGO Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI; WOD-KAN, GAZ, C.O., WENTYLACJĄ MECHANICZNĄ, SZEŚCIOMA MIEJSCAMI POSTOJOWYMI, ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE, PRZYŁĄCZEM KANALIZACYJNYM, PRZEKŁADKĄ NAPOWIETRZNEJ SIECI ELEKTRYCZNEJ ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH: Projekt budowlano-wykonawczy w branży konstrukcyjnej  

ARCHINOVA

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA DWÓCH BUDYNKÓW USŁUGOWYCH: SZKOŁY TAŃCA I RESTAURACJI Z INSTALACJAMI WEWN.: WOD-KAN, ELEKTRYCZNĄ, C.O., WENT. MECH., MIEJSCAMI POSTOJOWYMI, ZEWN. ZBIORNIKIEM P.POŻ., DWOMA ZBIORNIKAMI NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE, STUDNIĄ KOPANĄ I UTWARDZENIEM TERENU OBIEKT: Zespół dwóch budynków usługowych o konstrukcji szkieletowej żelbetowej z wielospadowym dachem o konstrukcji drewnianej. ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH: Projekt budowlano – wykonawczy w branży konstrukcyjnej.