Wojewódzki Szpital w Tarnobrzegu

INWESTOR: Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu


NAZWA INWESTYCJI: Budowa garaży dla karetek szpitalnych ze stacją kontroli pojazdów do 3,5t oraz adaptacja części pomieszczeń parteru budynku „k” na zaplecze techniczne.

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH:

Wielobranżowy projekt budowlany z elementami projektu wykonawczego.