ZMG „GLINIK” Sp. z o. o.

INWESTOR: Zakład Maszyn Górniczych „GLINIK” Sp. z o.o., ul. Michalusa 1, 38-320 Gorlice


NAZWA INWESTYCJI: TERMOMODERNIZACJA DACHU HALI nr 1 w ZMG „GLINIK” Sp z o. o. 38-320 GORLICE, ul. MICHALUSA 1

Przebudowa dachu w celu jego odciążenie i dostosowanie konstrukcji dachu do obecnie obowiązujących norm wraz z polepszeniem jego parametrów izolacyjności cieplnej.

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH: 

  • Ekspertyza techniczna istniejącej konstrukcji hali
  • Projekt budowlany w branży konstrukcyjnej
  • Projekt wykonawczy w branży konstrukcyjnej