ZW LHOIST GÓRAŻDŻE / BMH PROJEKT

INWESTOR: Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. ul. Świerczewskiego 5, 46-050 Tarnów Opolski


NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA UKŁADU ODPYLANIA PIECA MAERZA

Jednostka Produkcyjna w Górażdżach, ul. Fabryczna 22, Bukowa, 47-316 Górażdże

ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE: Przebudowy układu odpylania pieca MAERZA w Jednostce Produkcyjnej w Górażdżach, polegająca na wymianie istniejącego filtra na filtr firmy SCHEUCH. Przebudowie podlega również konstrukcja wsporcza filtra oraz rurociągi gazów „czystych” i „brudnych”, zabudowany zostanie tłumik hałasu oraz nowy wentylator.

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH:

  • Ekspertyza techniczna istniejącego budynku
  • Projekt budowlany w branży konstrukcyjnej
  • Projekt wykonawczy w branży konstrukcyjnej