Projekt, wykonanie i zabudowa instalacji metod pierwotnych i SNCR na dwóch kotłach BC-50

 • Klient
  SBB Energy,
  Gdynia POLSKA
 • Usługi
  Kompleksowa usługa projektowa
 • Data

ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE:

 • ZADANIE I: Budowa dwóch zbiorników magazynowych mocznika o pojemności 2x 22m3

 • ZADANIE II: Budowa instalacji technologicznej obniżającej emisję tlenków azotu z kotłów K6 i K7  – przebudowa kotłowni (wentylatory z fundamentami), instalacje technologiczne

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH:

W ramach inwestycji opracowano dla każdego z zadań wielobranżowy projekt budowlany oraz wykonawczy

 • ZADANIE I:

  • Projekt posadowienia zbiorników

 • ZADANIE II:

  • Projekt posadowienia dwóch wentylatorów uwzględniający mikropalowanie

  • Projekt nowych kanałów gorącego powietrza wraz z konstrukcjami wsporczymi

  • Projekt kanałów recyrkulacji powietrza wraz z konstrukcjami wsporczymi