Elektrociepłownia Pątnów

 • Klient
  REMAK ROZRUCH / BMH PROJEKT,
  Pątnów Polska
 • Usługi
  Opracowanie dokumentacji wykonawczych technologii montażu konstrukcji
 • Data

Zakres prac obejmował opracowanie technologii wymiany uszkodzonych elementów konstrukcji nośnej kotła, a w szczególności zaprojektowanie konstrukcji tymczasowych odciążających uszkodzone elementy.

KOCIOŁ K1

 • Projekt stabilizacji i wzmocnienia słupów w osi b* kotła K1 na poziomach od +44,00 do +57,00

 • Projekt stabilizacji i wzmocnienia słupów w osi Cx kotła K1 na poziomach od +44,00 do +57,00

 • Montaż przegrzewacza konwekcyjnego i wtórnego.

KOCIOŁ NR 2

 • Instrukcja wykonywania prac przy zabezpieczeniu pozostałości oraz demontażu płatów i komór przegrzewacza grodziowego kotła op 650 nr 2.

 • Technologia wymiany belek i słupów kotła K2 na poziomach od + 37,95 do + 59,30

 • Projekt wykonawczy wymiany i naprawy belek na poziomie +38,00 oraz słupa w poziomie +33,00

 • Projekt montażu przegrzewacza grodziowego kotła OP 650 nr 2

 • Projekt wykonawczy konstrukcji tymczasowego podestu poz. +28m